Kredi Kartı El Kitabı
 • Kredi Kartı İşlem İtirazı

  Harcama itiraz süreci hakkında bilgi almak ve harcama itiraz formunu doldurmak için lütfen tıklayınız.

 • Kredi Kartı Doğru Kullanımı

  Kartınızla yaptığınız harcamaların toplam gelirlerinizi aşmamasına özen gösterin.

  Çok sayıda kartı takip ve idarede zorlanmamak için, en fazla 2 veya 3 kart kullanın.

  Kartınızın kredilendirme özelliğinden, sadece gerekli olduğu zamanlarda, kısa vadeli ihtiyaçlarınız için faydalanın. Uzun vadeli, yüksek tutarlı ve somut bir ürün veya hizmet alımına yönelik kredi ihtiyaçlarınız için, tüketici kredilerini tercih edin.

  Ekstreniz postadaki gecikme nedeniyle elinize geç ulaşabilir. Kart borcunuzu; Garanti BBVA ATM'leri, Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, e-posta ekstre ve sms gibi yollarla da takip edin.

  Bir karttaki borcunuzu kapatmak için, başka bir karttan nakit avans kullanmayın.

  Taksitli harcamalarınız nedeniyle sonraki dönemlerde birikecek harcamalarınızı göz önünde bulundurun.

  Kart borcunuzun mutlaka minimum ödemesini yapın. Bu ödemeyi ihmal etmemek için, banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı verin.

  Kredi kartı borcunuzu sürekli kredilendirerek ödemeyin. Maddi açıdan uygun olduğunuz dönemlerde %100 ödeme yapıp faiz yükünü hafifletin.

  Kullanmakta olduğunuz kredi kartlarına ait ücret ve komisyonlar için Kredi kartı Üyelik Sözleşmesi'ni ve hesap özetlerini dikkatlice okuyun. Bankamızca uygulanan Kredi kartı ücret, faiz ve komisyonlar ile örnek faiz hesaplama yöntemlerine
  http://www.bddk.org.tr/bankabilgileri/kredibilgileri.aspx adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun %50'sinin altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır. Yapacağınız ödemelerde bu hususa önem verin. Kartınızı alışverişlerinizde kullanmaya devam edebilirsiniz.

  Kredi notunuzun düşmemesi için borcunuzun mutlaka minimum ödemesini yapın. Bankacılık sektöründen ilk kez Kredi kartı alanlar için minimum ödeme oranı, kartın ilk kullanımından itibaren 1 yıl süreyle %40 olarak belirlenmiştir. 1 yıldan sonra uygulanacak minimum ödeme oranları ise, 17 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemelerle, limite göre değişiklik göstermektedir. Limite göre değişen minimum ödeme oranları ve uygulama tarihleri için tıklayınız.

  Nakit avans kullandığınızda, ilk önce faizi daha yüksek olan ve günlük işleyen nakit avans borcunuzu kapatın veya taksitli nakit avansı tercih edin. Nakit avans borcunuzu kapatmak için ekstrenizin gelmesini beklemeyin.

 • Kredi Kartı Güvenliği

  Kartınızı ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Kartın üzerinde veya cüzdanınızda yazılı olarak bulundurmayın.

  Yakınlarınızın kredi kartınızın olanaklarından yararlanmasını istiyorsanız, onların adına ek kart alın.

  Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını fark eder etmez, Alo Garanti Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333'ü arayın.

  Ödeme yaparken kartınızı gözünüzün önünden ayırmayın.

  Kartınızın arkasında yer alan imza bölümünü hemen imzalayın.

  Eğer henüz şifrenizi almadıysanız; Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333 ve Garanti BBVA İnternet Bankacılığı aracılığıyla şifrenizi alın ve alışverişlerinizi şifreniz aracılığı ile yapın.

  BonusFlaş'tan "Yeni Kart Şifresi Al" butonuna basarak alabilirsiniz.

  Kart numaranızı, son kullanım tarihini ve kartın arka yüzündeki güvenlik kodunu kimseyle paylaşmayın. Kartın ATM'de alıkonması halinde, hemen şubeye başvurun ya da Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333'ü arayın.

  Sanal ortamdaki alışverişlerde sanal kart kullanmayı ve SSL sertifikalı işyerlerini tercih edin.

  Kartınızı uzun süredir kullanmadıysanız, yerinde olup olmadığını kontrol edin.

  Kimlik kontrolü güvenliğiniz içindir. Her alışverişte muhakkak kimliğinizi gösterin.

  Şifrenizi (PIN) kimseyle paylaşmayın, ve kimseye göstermeden girin. Şifresiz işlemlerinizde imzaladığınız slibin size ait olduğunu ve yazılı tutarı kontrol edin. Kartınızın arkasında yer alan imza bölümünü hemen imzalayın.

   

 • Kredi Kartı Şifresi

  Kartınız güvenliğiniz nedeni ile kullanıma kapalı gönderilmiştir. Kartınızı teslim aldığınıza dair bilgi kuryeden tarafımıza iletildiğinde kartınız otomatik olarak kullanıma açılacaktır. Kartınızı hemen kullanıma açmak için;

  Kart numaranız değiştiyse veya şifreniz belirlenmemişse; kartınıza şifre almanız gerekmektedir. Şifrenizi Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'ndan, Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333'ü arayıp “Kart şifresi almak istiyorum” diyerek veya SIFRE yazıp, kartınızın son 6 hanesi ve kartınızın arkasındaki güvenlik kodunun ilk 2 hanesini aralarında boşluk bırakıp 3340'a göndererek şifrenizi belirleyebilirsiniz. Belirlenen şifreniz ilk alışveriş işleminde kartınıza yüklenecektir.

  Eğer bankamızdan başka bir kredi kartınız varsa, kartınızın şifresinin mevcut kartlarınızdan hangisinin şifresi ile eşitlendiğini limit bilgilerinizin olduğu bölümün altında görebilirsiniz.

  BonusFlaş'tan "Yeni Kart Şifresi Al" butonuna basarak alabilirsiniz. Belirlenen şifreniz ilk alışveriş işleminde kartınıza yüklenecektir.

  Kartınız aynı numara ile yenilendiyse mevcut şifreniz geçerlidir. Bu durumlarda ilk şifreli alışverişinizde kartınız kullanıma açılacaktır.

  Kartınız ile şifreniz olmadan işlem yapamazsınız.

  Kartınızla alışveriş yaparken, şifrenizin girişini onaylamadan önce bilgileri kontrol ediniz.

  Kart şifrenizi sizin için hatırlaması kolay, üçüncü kişiler için tahmin edilmesi zor rakamlardan seçiniz.

  Rastgele seçilmiş rakam kombinasyonları, tahmin edilmesi en zor, dolayısıyla en iyi şifre seçenekleridir

  Kartınızı ve şifre bilgilerini güvenli bir şekilde koruyunuz ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alınız. Şifrenizi kimseye söylemeyiniz. Şifrenizi hiçbir yere, özellikle kartınızın üzerine yazmayınız. Şifrenizi girerken eliniz ve vücudunuzla gizleyiniz.

  Kartınız yenilendiyse eski şifreniz geçerlidir. Kayıp/Çalıntı nedeniyle kart yenilemelerinde şifrenizi değiştirmelisiniz.

   

 • Kredi Kartları Kanunu KANUN NO: 5464 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

  Kabul Tarihi: 23 Şubat 2006

  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Mart 2006 - Sayı: 26095

  • Amaç
  • Kapsam
  • Tanımlar
  İKİNCİ BÖLÜM - İzne Tabi İşlemler
  • Faaliyet İzni
  • Faaliyet İzninin İptali
  • Ana Sözleşme, Pay Edinim ve Devirleri
  • İzin Başvurularının Değerlendirilmesi
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri
  • Kart Çıkarma ve Buna İlişkin
  • Kredi Kartı Limiti
  • Ekstre
  • Şikayet ve İtirazlar
  • Kartın Haksız Kullanımı ve Sigortalanması
  • Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümler
  • Koruyucu Hükümler
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kart Hamillerinin Yükümlülükleri
  • Kart Kullanımına İlişkin Yükümlülükler
  • Bildirim Zorunluluğu
  BEŞİNCİ BÖLÜM - Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması
  Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler
  • Kartın Kontrol ve Kabulü
  • Bilgilendirme ve Sistemin Güvenliğinin Sağlamanması
  • Harcama ve Alacak Belgesi
  • İmza Gerektirmeyen İşlemler
  • Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlar
  • İşlem Limiti
  • Bilgilerin Saklanması
  ALTINCI BÖLÜM - Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları
  • Sözleşme Şartları
  • Faiz Hesaplaması
  YEDİNCİ BÖLÜM - Denetim ve Alınacak Önlemler
  • Denetim
  • Alınacak Önlemler
  SEKİZİNCİ BÖLÜM - Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği
  • Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsup İşlemleri
  • Kurumlar Arası İşbirliği
  DOKUZUNCU BÖLÜM - Kanuni Yükümlülükler
  • Sırların Saklanması
  • İspat Yükü
  • Özen Yükümlülüğü
  • Mesleki Faaliyetin Korunması
  ONUNCU BÖLÜM - İdari ve Adli Cezalar
  • İdari Para Cezaları
  • Sahte Belge Düzenlenmesi
  • Gerçeğe Aykırı Beyan, Sözleşme ve Eki Belgelerde Sahtecilik
  • İzinsiz Kart Çıkarma
  • Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması
  • Üye İşyerlerinin Cezai Sorumluluğu
  • Denetimde İstenilen Bilgi ve Belgeri Vermemek
  • Kovuşturma Usulü
  ONBİRİNCİ BÖLÜM - Diğer Hükümler
  • Kurumsal Kredi Kartları
  • Yetkili Mahkeme ve Merciler
  • Tebligat
  • Katılma Payı
  • Parasal Tutarlar
  • Yönetmelikler
  • Yürürlük
  • Yürütme
 • Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi

  Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi'ni incelemek için tıklayın.

 • Sıkça Sorulan Sorular
  • Shop&Fly ile nasıl mil kazanabilirim?
  • Ek Kartlar ile ilgili bilgi alabilir miyim?
  • Ek Kartımın millerini kendi kartıma aktarabilir miyim?
  • Kredi kart başvurusunu nereden yapabilirim?
  • Kredi kartı başvuru değerlendirme süresi ne kadardır?
  • Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?
  • Yabancı uyrukluların kredi kartına başvurması için hangi belgeler gerekir?
  • Adreste bulunamadığım için kartım bana ulaşmazsa ne yapmalıyım?
  • Kredi kartının vadesi dolduğunda tekrar başvuru yapılması gerekiyor mu?
  • Kurye kartımı adresimde bana ulaştıramadığından not bırakmış. Nottaki referans numarası ile kartımın nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?
  • Kuryeden iletilen referans numarasına ait kartım bana teslim edilemediğinden bankaya iade olmuş, kartımı tekrar nasıl alabilirim?
  • Kartımı teslim aldığımda kullanıma ne zaman açılacak?
  • Şifreniz ile ilgili Detaylı Bilgiler
  • Hangi yasa kapsamında internetten harcama için talimat vermem gerekiyor?
  • Kartlarımın internetten harcama yapma özelliğini hangi kanallardan değiştirebilirim?
  • Kartımın yurtdışı alışverişlerine açık kalması için de bir talimat vermem gerekli mi?
Avatar
Hemen Başvur
Şehrinizdeki İndirim Ayrıcalıkları

Shop&Fly Platinum American Express® ile en seçkin mekanlarda size özel indirimler…