Yurt Dışında Kart Kullanımı

Shop&Fly ile 1 TL’lik yurt dışı harcamanıza 2 mil kazanabilirsiniz. Shop&Fly Gold American Express ile tüm alışverişlerinizde %15, Shop&Fly Platinum American Express ile ise tüm alışverişlerinizde % 25 daha fazla mil kazanabilirsiniz.

Kredi kartınızı yurt dışında kullanırken faiz hesaplama, minimum ödeme tutarları ve döviz borcunun hesaplanması gibi bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

TL ÖDEMELI EKSTRE
DÖVIZ ÖDEMELI EKSTRE

Döviz Borcunun Hesaplanması

Yabancı para cinsinden Kartınızla yaptığınız tüm nakit işlemler ile yurtdışında TL cinsinden yaptığınız işlemler ödeme tipiniz ne olursa olsun Türk Lirası (TL) olarak ekstrenize yansır.

Yurt dışı harcama ve nakit işlemleriniz, hangi para cinsinden yapıldığına bakılmaksızın, Kartlı Sistem Kuruluşlarının kendilerince belirlenen kurları üzerinden USD’ye çevrilerek Bize iletilmektedir. (American Express kartlarla yapılan nakit dışı EURO harcamaları EURO olarak Bize iletilmektedir.)

Ödeme tipinizi TL seçmeniz durumunda bu işlemler, işlem kaydının Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda mevcut döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanı sıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Yabancı para cinsinden yapılan harcama işlemlerine ilişkin ödeme tipinizi YP seçmeniz durumunda EURO ve USD cinsinden yapılan harcamalar (nakit ya da nakit niteliğinde olanlar hariç) aynı para cinsinden ve aynı tutarda, EURO ve USD haricindeki harcamalarınız ise, Kartlı Sistem Kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden USD’ye çevirilir ve bu kuruluşlar tarafından ilave edilen ücret ve komisyonlarla birlikte Bankamıza iletilen bedeller USD cinsinden olmak üzere hesap özetinize borç kaydedilir. Bu durumda ekstrenizdeki toplam borç tutarınızın tamamını son ödeme tarihinde ilgili yabancı para cinsinden ödemeniz gerekir. Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır. YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanı sıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Minimum Ödeme Tutarı

Limiti 25.000 TL altındaki bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %20’si, 25.000TL ve üzeri limitli bireysel kredi kartları için ekstre borcu dönem borcunun %40’ıdır. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.

Faiz Hesaplama

Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.

Yabancı para ekstre borcunuzu kısmen veya geç ödemeniz veya hiç ödememeniz halinde, kalan borç tutarı son ödeme tarihini takip eden ilk gün, işlemin dönem borcunuza yansıtıldığı tarihte, Kartlı Sistem Kuruluşlarının takas sisteminden Bize ulaştırıldığı anda ilan ettiğimiz gişe döviz satış kurumuz üzerinden TL'ye çevrilerek bir sonraki hesap kesim döneminde ekstrenize yansıtılır ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.YP harcamaların/dönem borcunuzun TL’ye dönüştürülmesi sonucunda ortaya çıkan Kambiyo Gider Vergisi tarafınızdan ödenmelidir. Yürürlükteki oran üzerinden uygulanacak bu verginin yanı sıra yabancı para cinsinden yapılan işlemler nedeni ile kullanılan takas mahsuplaşma sistemleri için üçüncü kişi konumunda olan Kartlı Sistem Kuruluşlarına tarafımızca ödenen ücret ve komisyonlar, lisans bedelleri ve bunlara ilişkin vergiler dönem borcunuza dahil edilecektir.

Moneysend/Visa Direct Alıcı

Moneysend/Visa Direct uygulamaları aracılığı ile para gönderimi işlemlerinde, gönderilen tutarın kredi kartı hesabına alacak kaydedilmesi nedeni ile alınan ücrettir. Gönderilen tutar, yurtdışı takas kuruluşlarından USD olarak bankamıza iletilir ve işlem tarihinde şubelerimizde ilan ettiğimiz Döviz Alış kurumuzdan TL’na çevrilerek kredi kart sahibinin nezdimizdeki kredi kartına “KK Ödeme açıklaması ile alacak kaydedilir. MoneySend/ Visa Direct aracılığıyla para gönderilmesi esnasında, kartın kapalı olması, karta gelen transferlerin belli tutarların/adetlerin üzerinde olması durumunda işlem Bizim tarafımızdan reddedilir.Bu durumda Size bilgi aktarma yükümlülüğümüz bulunmadığı gibi, kart numarası ya da alıcı isminin yanlış girilmesi nedeniyle ilgili tutarın alıcıya ulaşmaması durumunda da bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmemekteyiz. Bu nedenle işlemlerin azami dikkat göstererek yapılması ve işlem öncesinde Sizin tarafından kontrol edilmesi önemlidir. Moneysend/Visa Direct işlemlerinde işleme konu tutarın %3’ü oranında ücret alınır.(bsmv eklenir)

Moneysend Gönderici

Moneysend aracılığı ile yurtdışı para gönderimi işlemlerinde, gönderilen tutarın gönderim yapılan karta borç kaydedilmesi nedeni ile alınan ücrettir. Moneysend aracılığı ile kartınızdan yurt dışı para gönderimlerinde gönderilen tutar, işlem tarihinde bankamız gişe döviz satış kurundan TL’ye çevrilir ve kambiyo gider vergisi eklenir. Moneysend işlemlerinde işleme konu tutar için 1.500 TL'ye kadar %2+15 TL+BSMV, 1.501-5.000 TL arasında %2+30 TL+BSMV ve 5.000 TL üzerinde %1.5+40 TL+BSMV ücret alınır.

Avatar
Hemen Başvur
Şehrinizdeki İndirim Ayrıcalıkları

Shop&Fly Platinum American Express® ile en seçkin mekanlarda size özel indirimler…