Yurt Dışında Kredi Kartı Kullanımı

  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli (USD/EURO) Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması Yurt dışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapıldığı fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD’ye çevrilerek Bankamıza iletilir. (Sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro olarak Bankamıza iletilmektedir.) Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen tutar, işlemin Bankamıza yansıtıldığı tarihte tarafımızdan ilan edilen aşağıdaki tablodaki günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru üzerinden TL’ye çevrilir ve bir sonraki hesap kesim döneminde Ekstrenize yansıtılır. Euro ödemeli ekstrelerde sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrelerde ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para birimlerinden yapılan harcamalarınız, uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurlardan USD’ye çevrilir ve bu kuruluşlar tarafından Bankamıza iletilen bedeller kartınıza yansıtılır. Yurt dışı nakit çekim işlemleriniz ise işlem kaydının Bankamıza ulaştığı tarihte tarafımızdan ilan edilen aşağıdaki tablodaki günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru uygulanarak TL olarak ekstrenize yansıtılır. Yurt dışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır.
Minimum Ödeme Tutarı İlk kez kredi kartı alan kart sahipleri için kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ekstre borcunun %40’ı, diğer kart sahipleri içinse %30’udur. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, borcun ekstre edildiği tarihteki ilgili karta ilişkin web sayfasında tarafımızdan ilan edilen günlük Kredi Kartı Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler bölümündeki bilgiler esas alınır.

Döviz Kurları

Tarih Dolar Euro
06-12-2019 6,016455 6,660846
05-12-2019 6,004863 6,66716
04-12-2019 5,999688 6,661985
03-12-2019 6,01335 6,664883
02-12-2019 6,003 6,629693
01-12-2019 5,990891 6,591087
30-11-2019 5,990891 6,591087
29-11-2019 5,990891 6,591087
28-11-2019 6,019353 6,623897