Yurt Dışı Seyahat Sigortası

Sizin için özel olarak düzenlenmiş Yurt Dışı Seyahat ve Sağlık Sigortası ile güvence altındasınız!

Shop&Fly Platinum’un sunduğu Yurt Dışı Seyahat ve Acil Sağlık Sigortası ile güvence altındasınız!

Nasıl Yararlanabilirim?

Teminat şartlarından herhangi birisini gerçekleştirdiğiniz takdirde, 0216 622 24 24’ü arayarak gerekli bilgileri paylaştığınızda, ücretsiz seyahat sigortanız tarafınıza mail olarak en kısa sürede gönderilir.

Seyahat iptallerinde, kart sahibinin hastalanması, sürekli sakatlığı, 1.derece yakın akrabasının vefatı, hastalanması ya da sürekli sakatlığı, zorunlu karantina, teknik arıza, kötü hava şartları, isyan ve grev durumları 1.250 Euro'ya kadar sigorta kapsamı içindedir.

Seyahatin iptali durumunda önceden ödenmiş ve iadesi alınamayan seyahat biletlerinin ve/veya konaklama ücretinin iadesi için sigorta teminatı, taşımacı firmadan ya da sorumlu yerlerden gerekli yazıların alınmış olması şartı vardır.

Kapsam deniz, hava ve kara yolu ile yapılan seyahatlerde, (toplu taşımada) geçerlidir.

Taşımacı firmanın neden olduğu iptallerde oluşan masraflar, öncelikle taşımacı firmadan talep edilecektir. Sağlık sorunları dolayısıyla yapılan iptallerde seyahatin iptalinin gerekliliğinin doktor raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Masrafların ilk 50 Euro'su
 • Doktorun onay vermemesine rağmen yapılan seyahatler
 • Taşımacı şirketin veya acentenin iflası, kapanması
 • Tehlikeli sporlar nedeniyle oluşan yaralanmalar
 • Tıbbi nakil veya cenaze nakli dolayısıyla oluşan iptaller
 • Daha önceden var olan hastalıklar

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Genel Hasar Talep Formu’nun, Seyahat İptali Formu’nun gerekiyorsa Tıbbi Tasdikname’nin doldurulması (bu formlar hasar halinde Logo Kart Hizmetlerinden talep edilir),
 • İptal nedeninin resmi makamlarca veya hava yolu şirketi tarafından belgelenmesi,
 • Ödenen paranın acente/hava yolu şirketi/otel tarafından geri iadesinin yapılmadığına dair mektup,
 • Acenteden veya taşımacı firmadan alınan, iptal nedeniyle yapılan kesintileri gösteren ayrıntılı fatura,
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Teminat Şartları’ndan en az birisini yaptığını gösteren, kart hamilinin adının ve açık adresinin bulunduğu Kredi Kartı Hesap Özeti

* Teminat detayları ve genel koşullar için tıklayınız.

Seyahat sırasında, toplu taşımayı gerçekleştiren firma tarafından kötü hava şartları, teknik arıza, veya grev nedeniyle uçağın tarifeli (taşımacı firmanın kart hamiline verdiği seyahat programında belirtilen ) kalkış saatinde yaşanacak gecikmelerde ilk 6 saatten sonrası maksimum 100 Euro’ya kadar sigorta kapsamı dahilindedir.

Kapsam deniz, hava , kara yolu ile yapılan seyahatlerde, (aynı sefer sayısı ile yapılan toplu taşımada) geçerlidir.

Yurtdışına çıkış veya yurtdışından dönüş yolculuğu esnasında meydana gelen gecikmeler sigorta kapsamındadır. Toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gecikmeyle ilgili gerekli yazıların alınması gerekmektedir. Gecikmeli kalkış sigortası kapsamından faydalanabilmek için yolcunun check-in yaptırmış olması ve orijinal bilet üzerinde belirtilen seferin kalkışının gecikmesi gerekmektedir.

Aynı olay için yolcu sayısına bakılmaksızın maksimum teminat tutarı ödenir, kişi başına ödeme yapılmaz.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 6 saati,
 • Uçağın kalkışındaki gecikme nedeniyle aktarma uçuşlarının kaçırılması,
 • İptal olan seferler,
 • Yolcunun, uçuş numarası ayrı olan bir uçağa alınması
 • İkamet edilen ülkeden çıkış veya ikamet edilen ülkeye dönüş yolculuğu dışındaki ara parkurlarda meydana gelen gecikmeler,
 • Zamanında check-in yaptırılmaması veya gerekli evrakların yanında bulundurulmaması nedeniyle oluşabilecek gecikmeler,
 • Resmi kuruluşların engellemesi nedeniyle oluşabilecek gecikmeler.

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Genel Hasar Talep Formu’nun ve Bagaj&Seyahat Gecikmesi Formu’nun doldurulması (Bu formlar hasar halinde Logo Kart Hizmetlerinden talep edilir)
 • Taşımacı şirketten alınan, uçağın tarifeli kalkış ile gecikmeli kalkış saatini ve gecikmenin nedenini belirten bir mektup
 • Check-in yapıldığını belgelemek üzere boarding pass kopyaları
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Teminat Şartları’ndan en az birisini yaptığını gösteren, kart hamilinin adının ve açık adresinin bulunduğu Kredi Kartı Hesap Özeti

* Teminat detayları ve genel koşullar için tıklayınız.

Kart hamilinin yurtdışına çıkış yolculuğu esnasında bagajının 6 saatten fazla gecikmesi halinde, toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla maksimum 100 Euro’ya kadar sigorta kapsamı dahilindedir.

Kapsam deniz, hava yolu ile yapılan seyahatlerde geçerlidir. Geciken bagaj veya yolcu sayısına bakılmaksızın olay başına maksimum teminat 100 Euro'dur.

Başvurunun bu teminat altında değerlendirilebilmesi için bagajın yolcuya gecikmeli olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Gecikmelerin ilk 6 saati
 • İkamet edilen ülkeye dönüş yolculuğu esnasında meydana gelen gecikmeler
 • Ara parkurlarda meydana gelen gecikmeler
 • Taşımacı firmadan ilk 24 saat içinde bagajın geciktiğine dair belgenin alınmaması

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Genel Hasar Talep Formu’nun ve Bagaj&Uçak Gecikmesi Formu’nun doldurulması (Bu formlar hasar halinde Logo Kart Hizmetlerinden talep edilir)
 • Taşımacı şirketten bagajın geciktiğine dair alınan belge (24 saat içinde alınması gerekmektedir)
 • Taşımacı şirketten alınan, bagajın saat kaçta ve hangi tarihte teslim edildiğini gösterir nitelikte bir belge
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Teminat Şartları’ndan en az birisini yaptığını gösteren, kart hamilinin adının ve açık adresinin bulunduğu Kredi Kartı Hesap Özeti

* Teminat detayları ve genel koşullar için tıklayınız.

Yurtdışında, ani bir hastalık ya da kaza sonucu oluşan acil hastane, ameliyat ve diğer tıbbi tedavi masraflarının 30.000 Euro ya kadar olan kısmı teminat altındadır. Acil tıbbi bir durumda 24 saat içerisinde Logo Kart Hizmetleri’ne haber verilmesi gerekir.

Amatör Kış Sporları:

Yurt dışında, amatörce yapılan kış sporları esnasında oluşabilecek acil tıbbi tedavi masraflarınız için de güvence altındasınız.

Acil Tıbbi Nakiller ve Cenaze Nakli

SIS doktorları, kart hamilinin tıbbi nakliyesine karar verdikleri takdirde yeterli bakımı sağlayabilecek olan en yakın hastanenin bulunduğu yere ve tıbbi gözetim altında, kart hamilinin tıbbi nakliyesini gerçekleştirir. Yine SIS doktorları tarafından gerekli görülmesi halinde kart hamilinin ikamet ettiği ülkeye de tıbbi nakli Asistan Firma tarafından gerçekleştirilir.

Kart hamilinin yurtdışında vefatı halinde, cenazenin tarifeli hava yolu veya başka vasıtalarla ülkesine geri gönderilmesi için gerekli organizasyon Asistan Firma tarafından gerçekleştirilir.

Acil tıbbi harcamalar, kış sporları, acil tıbbi nakiller ve cenaze nakli için maksimum teminat tutarı toplam 30.000 Euro'dur. Her türlü durumda en geç 24 saat içerisinde Logo Kart Hizmetleri’ne haber verilmesi gerekmektedir.

Kapsam Dışı Haller:

 • Sigortaya haber verilmeden yapılan masraflar
 • Sigorta tarafından organize edilmeyen nakiller
 • Masrafların ilk 150 Euro'su
 • Daha önceden var olan hastalıklar
 • İlk harcamalardan 12 ay sonra yansıtılan harcamalar
 • Diş ve göz ile ilgili harcamalar (3.şahısların kaza sonucu oluşan acil tedavileri haricinde)
 • Uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmeyen tedaviler (akupunktur vb.)
 • Tıbbi tedavi dışında kalan harcamalar (telefon görüşmeleri, otel masrafları gibi)
 • Üyenin ikametine döndükten sonraki tedavi masrafları
 • Hamilelik ve doğum
 • Tehlikeli sporlar

Hasar durumunda kart sahibinden istenen evraklar:

 • Genel Hasar Talep Formu’nun, Tıbbi Masraflar Formu’nun ve Tıbbi Sertifika doldurulması (Bu formlar hasar halinde Logo Kart Hizmetlerinden talep edilir)
 • Doktor raporları
 • Hastane faturaları
 • Seyahat biletlerinin kopyaları (gidiş-dönüş ve varsa ara parkurlar)
 • Teminat Şartları’ndan en az birisini yaptığını gösteren, kart hamilinin adının ve açık adresinin bulunduğu Kredi Kartı Hesap Özeti
 • Hastane çıkışında, tüm ödemelerin yapıldığına ve ilerde herhangi bir ödemenin çıkmayacağına dair belge (önemli)
 • Cenaze nakli ve acil tıbbi nakiller başvuruları için yukarıdakiler dışında ilave belge talep edilecektir.

* Teminat detayları ve genel koşullar için tıklayınız.

Teminat Şartı ve genel koşullar

Notlar:

1) Sigorta kapsamı 69 yaş ve altındaki kişiler için geçerlidir.
2) Kapsamın geçerli olması için bilet veya otel konaklama bedellerine ait ödemelerin seyahat tamamının başlangıç tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. Aksi durumlar sigorta kapsamı dışındadır.
3) Eş ve çocukların gidiş & dönüş tarih ve saatleri aynı olacak şekilde kart hamili ile birlikte seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.
4) Ek kart sahiplerinin de asıl kart sahibi gibi sigortadan yararlanabilmeleri için, Teminat Şartlarından en az birisini kendi ek kartları ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
5) Sigorta İran, Irak, Suriye, Küba ve KKTC'de geçerli değildir.

Daha fazla bilgi ve/veya hasar formu almak için, işlem yapacağınız kredi kartınızın ilk altı rakamı ile beraber Logo Kart Hizmetlerinin 0216 622 24 24 veya 0216 622 24 64 numaralarını arayabilir veya logo@logo-tr.com adresine mail yollayabilirsiniz.

GENEL KOŞULLAR: